Josef Lucký: Krajina

Zahájení výstavy 3.9.2015 v 17.00 hodin

Hudba při vernisáži:

Bob Bartas a Josef Raab

JOSEF LUCKÝ

KRAJINA

3.9. – 4.11.

* 21.9.1912 St. André (Dolní Rakousko)

┼ 20.5.2011 Šumperk

Josef Lucký se narodil se jako nejstarší ze čtyř dětí. Školní vzdělání získal na jižní Moravě (M.Budějovice, Telč, Znojmo), kam se po I.sv.válce přestěhovali. Již v dětství rád a snad i dobře maloval.

Malováním se začal více věnovat až po roce 1950. Jeho zájem se soustředil na krajinomalbu. Vystřídal různé techniky, akvarel, olejomalbu, pastel a nakonec i temperu. Velmi činorodé období měl v šedesátých letech min.stol., kdy se utvořila při ZK ROH ČSD dílen v Šumperku skupina amatérských malířů. Techniku čerpal samostudiem jak z české i cizojazyčné literatury, tak i návštěvou výstav a galerií (Praha, Drážďany, Berlín, Budapešť).

Další významné období v jeho tvůrčí činnosti bylo až po odchodu do důchodu. Byl samouk a jeho ateliérem byla kuchyň. Náměty čerpal při mnoha vycházkách přírodou, ale také z fotografií a jiných předloh.

 

Fotogalerie