Literární a výtvarná soutěž

Literární a výtvarná soutěž pro mladé autory na téma

Co všechno je DOMOV

Nové: Výsledky soutěže

Zveme Vás na slavnostní předání cen, které se bude konat v neděli 8.11. v 16.00 na Komíně (Reichlův sál)

Oceněné práce

POEZIE

Mateřská škola

Darinka Mlčochová – 5 let - MŠ Maletín

I. stupeň základních škol

Karin Všetíčková – 9 let - ZŠ Dr.E.Beneše 1, Šumperk

II. stupeň základních škol a nižší gymnázium

1. Sára Fojtlová – 9.C – ZŠ Šumavská 21, Šumperk

2. Alžběta Fahrnerová – 14 let – Gymnázium Šumperk

3. Ellen Kršková – 12 let – Gymnázium Šumperk

Střední školy 16 – 20 let

1. Iveta Ospálková – 17 let – Gymnázium Šumperk

2. Lucie Křenková – 17 let – Gymnázium Šumperk

PRÓZA

I. stupeň základních škol

1. Viktorie Güttlerová – 10 let – ZŠ Vrchlického 22, Šumperk

2. Adam Mili – 10 let - ZŠ Vrchlického 22, Šumperk

2. Monika Chamlarová – 7 let - ZŠ a MŠ Jedlí

Anna Pospíšilová – 7 let - ZŠ a MŠ Jedlí

Karolína Badalová – 7 let - ZŠ a MŠ Jedlí

3. Veronika Drápalová – 10 let - ZŠ Vrchlického 22, Šumperk

Cena poroty:

Henrique Trachta- 8 let – Bataypora, Brazílie

Jamile Cirilo Giacomini – 11 let - Bataypora, Brazílie

Kaylane Flôr Silva – 11 let - Bataypora, Brazílie

II. stupeň základních škol a nižší gymnázium

1. Barbora Benešová – 14 let – Gymnázium Šumperk

2. Anna Nováková – 14 let – Velké Losiny

3. Martin Hublar – 14 let – Loštice

Střední školy 16 – 20 let

1. Veronika Smržová – 16 let – Gymnázium Šumperk

1. Jana Beránková – 17 let – Slezské gymnázium Opava

2. Eliška Málková – 17 let – Gymnázium Šumperk

3. Luboš Drábek – 18 let – Gymnázium Šumperk

3. Lada Kočí – 16 let – Gymnázium Šumperk

LIBOVOLNÁ VÝTVARNÁ TECHNIKA

Mateřské školy

1. Lucie Sýkorová – 3 roky – MŠ Evaldova - Sluníčko Šumperk

2. Matyáš Peksa 4 roky – MŠ Vrchlického – Sluníčko Šumperk

2. Richard Garamboš 5 let – MŠ Maletín

3. Marie Málková – 4 roky – MŠ Vrchlického - Sluníčko Šumperk

3. Nella Steinhauerová 4 roky – MŠ Vrchlického – Sluníčko Šumperk

I. stupeň základních škol

1. Jakub Věchet – 8 let – ZŠ Dohalice

1. Michaela Buchlová – 8 let – ZŠ Štítina

2. Eva Nováková – 7 let – VO ZUŠ Šumperk

2. Anežka Svozilová – 7 let – ZŠ Maletín

3. Adam Jurenka – 10 let – ZŠ Dr.Beneše 1, Šumperk

Cena poroty: VO ZUŠ Šumperk – kolekce grafiky

II. stupeň základních škol a nižší gymnázium

1. Lucie Krystková – 14 let - ZŠ Dr. E. Beneše 1, Šumperk

2. Eliška Krmelová – 11 let – ZŠ Vrchlického 22, Šumperk

2. Vojtěch Vyskočil – 12 let - ZŠ Vrchlického 22, Šumperk

3. Martin Žižlavský – 14 let – ZŠ Dr. E. Beneše 1, Šumperk

Střední školy 16 – 20 let

Markéta Prokešová – 17 let – VO ZUŠ Šumperk

Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme autorům oceněných prací.

Pořadatelé festivalu Město čte knihu 2015 vyhlašují

Literární a výtvarnou soutěž pro mladé začínající autory na téma:

Co všechno je .. …je když

Co pro mne znamená slovo.. DOMOV …kdysi a dnes

Všude na světě má někdo... …jak mi o něm povídali naši

… ve vzpomínkách pamětníků

Kategorie: Specifikace

1. poezie max. 2 básně

2. próza max. 2 strany A4

3. libovolná výtvarná technika max. 2 práce do formátu A3

Věkové kategorie:

1. Mateřská škola

2. 1. – 5.ročník základních škol

3. 6. - 9. ročník ZŠ a nižší Gymnázium

4. Střední školy 16 - 20 let

Příspěvky označte:

jméno a příjmení autora

věk

kategorie

kontaktní adresa (bydliště nebo škola)

e-mail

Příspěvky zašlete:

1. Poezie a próza ve formátu .doc nebo .docx e-mailem na adresu

knihovna@knihovnaspk.cz

2. Výtvarné práce:

Městská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6, 78701 Šumperk

Termín odevzdání prací: 10.října 2015

Všechny práce posoudí odborná porota.

Vítězné práce budou vystaveny, publikovány ve sborníku, autoři budou odměněni věcnými cenami.

Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6, 78701 Šumperk knihovna@knihovnaspk.cz

Mgr.Zdeňka Daňková 583 550 423, mobil 774 664 647

Jitka Sopperová, půjčovna pro mládež 583 550 431