Vánoce v knihovně

Tradiční prodej dárků centra Oáza - Charita Zábřeh vynesl tomuto zařízení částku 13.242 Kč. Pro Dětský klíč Šumperk jsme získali 1720 Kč prodejem triček.

Děkujeme.

Centrum Oáza je denní stacionář a terapeutické pracoviště pro zdravotně postižené s mentálními diagnózami a psychickými poruchami. Cílem práce v Oáze je integrace této skupiny lidí do společnosti a pomoc jejich rodinám, které se o ně starají.

 

Fotogalerie