PF 2016 Vaše knihovna

Domov je místo, ve kterém žijeme své krásné, veselé, ale někdy i smutné příběhy. Pomáhejme těm, kteří domov nemají. Domov je to nejlepší, co člověk může mít.

Text Viktorie Güttlerová (10 let)

Kresba: Nella Steinhauerová (4 roky)

Z vítězných prací v soutěži DOMOV; www.mestocteknihu.cz