Internet pro nevidomé

Internetové pracoviště pro nevidomé a slabozraké bylo pořízeno z grantu Ministerstva kultury ČR.

Zahájení provozu a prezentace se účastnili členové SONS i zájemci z řad veřejnosti.