Václav Roháč: Kontrasty

Ilustrace.Skicy.Perokresby

Vernisáž 24.1.2002 v 17 hod.