Zdeněk Doubravský - Renesanční kavalíři a jejich sídla na Šumperku

Termín besedy: 21.4. 2016

Čas: 17.00

Vstupné dobrovolné

Zadlužení Žerotínové byli nuceni ve druhé polovině 16. století rozprodávat svůj pozemkový majetek. Na Šumpersko se tak na čas vrátila nižší šlechta, tehdy nazývaná vladykové nebo rytíři. Mikuláš Felčan z Hrabového, Fridrich Odkolek z Oujezdce, Tobiáš Prog z Velnic a dědicové Petra Bukůvky z Bukůvky vystavěli v Bohdíkově, Bartoňově, Temenici, Chromči a Třemešku svá rytířská sídla, tehdy zvaná tvrze, a jako dobří hospodáři i jejich zázemí včetně dvorů, pivovarů a rybníků. O architektuře těchto sídel a podnikání jejich majitelů bude chystaná přednáška. Prostřednictvím fotografií budou moci posluchači nahlédnout do jinak málo přístupných prostor někdejších šlechtických domovů.