Výtvarná a literární soutěž

Pořadatelé festivalu Město čte knihu 2016 vyhlašují

výtvarnou a literární soutěž pro mladé začínající autory na téma:

MOJE RODINA A JÁ

Kategorie:

1. poezie

2. próza

3. libovolná výtvarná technika

Specifikace

max. 2 básně

max. 2 strany A4

max. 2 práce do formátu A3

Věkové kategorie:

1. Mateřská škola

2. 1. – 5.ročník základních škol

3. 6. - 9. ročník ZŠ a nižší Gymnázium

4. Střední školy 16 - 20 let

Příspěvky označte:

jméno a příjmení autora

kategorie

věk

kontaktní adresa (bydliště nebo škola)

e-mail

Příspěvky zašlete:

1. Poezie a próza ve formátu .doc nebo .docx e-mailem na adresu

knihovna@knihovnaspk.cz

2. Výtvarné práce:

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, 787 01 Šumperk

Termín odevzdání prací: 10. října 2016

Všechny práce posoudí odborná porota.

Vítězné práce budou vystaveny, publikovány ve sborníku, autoři budou odměněni věcnými cenami.

Kontakt na pořadatele:

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, 787 01 Šumperk knihovna@knihovnaspk.cz

Mgr. Kamila Šeligová 583 550 423, mobil 727964582

Jitka Sopperová, půjčovna pro mládež 583 550 431