Knihovna roku 2016 z Rapotína!

Knihovna roku 2016

Dne 13. října 2016 předal v pražském Klementinu ministr kultury Daniel Herman ocenění Ministerstva kultury ČR – Knihovna roku 2016. V kategorii základní knihovna cenu získala Obecní knihovna v Rapotíně s paní knihovnicí Lenkou Drechslerovou.
Gratulujeme k úspěchu!


http://www.kkcrapotin.cz/knihovna/obecni-knihovna-rapotin

Knihovna poskytuje své služby v rekonstruované moderní víceúčelové budově. Interiér knihovny spojené s informačním centrem obce je funkční a zároveň pěkný a přívětivý. Knihovna má kvalitní aktuální fond, který pravidelně doplňuje z prostředků obce a rozšiřuje jednak prostřednictvím výměnných souborů, jednak pro zájemce také formou meziknihovních výpůjčních služeb. Především však poskytuje komunitě širokou škálu stále se zlepšujících knihovnických a informačních služeb na vysoké úrovni a v mimořádné provozní době (40 hodin týdně). Bohatá, rozmanitá a nápaditá je nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na kulturním a společenském životě obce; ta vysoce převyšuje běžný standard a přivádí do knihovny stále více obyvatel všech věkových kategorií. Vynikající je spolupráce s vedením obce, kulturním domem, školami i dalšími subjekty. Výborná je práce s dětmi, ve zvýšené míře v době školních prázdnin.