Alena Crhonková - Setkávání s krajinou

Vernisáž výstavy. 3.11. v 17.00 hod.

Alena Crhonková, narozena 14. 4. 1949 v Prostějově. Vystudovala pedagogickou fakultu UP v Olomouci, obor čeština - výtvarná výchova. Dále studovala dálkově obor teorie kultury na FF UP Olomouc a český jazyk a výtvarnou výchovu pro 3.stupeň na FF UK v Praze.

Téměř dvacet let působila jako vedoucí výtvarného oboru ZUŠ v Šumperku.V roce 1990 začala učit /zprvu na částečný úvazek/ na Gymnáziu v Zábřehu estetickou výchovu, kde učila až do odchodu do důchodu.

Většinu života se vracela, později téměř trvale žila v údolí řeky Březné na pomezí Čech a Moravy, v osadě Drozdovská Pila. Odtud pochází většina motivů jejích prací .Zabývá se sledováním ročních dob, sledováním řádu přírody a krajinou.Viděné transformuje do grafických motivů prováděných buď technikou suché jehly,nebo kreseb,které dělá nejnověji černou propisovací tužkou. Rovněž krajinu maluje pastelem nebo kombinovaným akvarelem. Fotografuje.

 

Fotogalerie