Jiří Sladký - Neznámá iránská poušť

Termín: 1.12. 2016

Čas: 17.00 hod.

Vstupné: 50 Kč

Cestovatelská beseda s Jiřím Sladkým, autorem dvou knih ze současného Íránu, který zemi navštívil čtrnáctkrát.

Promítání z expedičního putování přes dvě pouště východního Íránu se věnuje jejich přírodní tváři, ale i obyvatelům, etnografickým poznatkům a málo známým archeologickým objevům. Zavede na neprobádaná místa, z nichž máme dosud jen minimálně zpráv. Mnohá témata možná u nás ještě nebyla prezentována – nejžhavější poušť světa a její roztodivná příroda, mrtvá a živá sídla v poušti, život v oázách založených na podzemních přivaděčích, královské sídlo z doby bronzové, návštěva u liliputů…

Přednášku doplňuje krátký videošot z výstavy Lidé z pouště, která proběhla v Městské knihovně v Hodoníně.

 

Fotogalerie