Krajem pohádek Václava Rýznara

Výstava dětských prací žáků Základní školy ve Štítech

Něco o výstavě aneb jak také vzniká kniha:

- V roce 2001 jsme si připomenuli 100.výročí významné osobnosti regionu - historika, kronikáře a v neposlední řadě učitele Václava Rýznara.

- Štítecké vydavatelství Veduta připravovalo spolu s Městskou knihovnou Šumperk vydání do té doby neznámé knihy pověstí.

- Knihovna ve Štítech uspořádala besedu o Václavu Rýznarovi a mezi pozvanými byla také škola.

- Školáci se na besedu připravili: seznámili se s tvorbou V.Rýznara a nakreslili spoustu ilustrací - mimo jiné ke dnes již málo známé knize Lyžařské pohádky, která vyšla naposledy v 60.letech.

- Výstava, která byla součástí besedy, zaujala vydavatele natolik, že se rozhodl vydat Lyžařské pohádky v obnoveném vydání s ilustracemi dětí ze štítecké školy.

- Než skončí výstava v knihovně, budou již Lyžařské pohádky možná na pultech knihkupectví...