Věra Kovářová: Ilustrace a kresby

Součástí vernisáže byla také prezentace nové knihy Kytice severomoravských pověstí, kterou uspořádal Doc.PhDr.Zdeněk Filip CsC.

Kytice severomoravských pověstí

Čtvrtý svazek edice Pověsti a zkazky navazuje na předchozí sbírky, které vydalo štítecké nakladatelství VEDUTA ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk v předchozích letech: reedici pověstí Anežky Šulové Obr na Šošole, reedici Severomoravských pověstí a zkazek Bohuslava Indry a původní sbírku Václava Rýznara Pověsti a zkazky z kraje pod Bukovou horou.
V této nové sbírce jde o antologii čtrnácti různých autorů, sběratelů, zpracovatelů a vydavatelů lidové vypravěčské prózy na severní Moravě. Někteří z nich, např. Jan Havelka nebo Jakub Lolek, patřili ještě k pozdně obrozeneckým spisovatelům druhé poloviny 19.století, jiní, třeba Josef Klimeš, Vlastimil Ambrož, Anežka Šulová, Bohuslav Indra i Václav Rýznar, se věnovali pověstem tohoto kraje ve 20. a 30.letech 20.století, a další ještě později. Všechny v této sbírce zastoupené sběratele představuje autor antologie PhDr.Zdeněk Filip CSc. stručnými bibliografickými medailonky i s fotografií a ukázkami jejich sběratelské činnosti – pověstmi. Některé z pověstí – zejména o výrazných a lidovými vypravěči zvláště oblíbených lokalitách, budou již pravděpodobně známy, řada pověstí ale dosud nebyla vůbec publikována a čtenáři se s nimi možná setkají poprvé.
Knihu Kytice severomoravských pověstí svými kresbami doprovodila výtvarnice Věra Kovářová.