Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

Městská knihovna v letošním roce opět předá knížky prvňáčkům, kteří se spolu se svojí paní učitelkou zapojili do projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka.

Slavnostního předání v dopoledních hodinách se zúčastní autor knihy Martin Šinkovský.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od prosince 2016 do května 2017 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.

 

Fotogalerie