Dobročinná dražba originálů ilustrací

Anežka Kovalová ilustrace ke knize Bohuslava Indry Severomoravské pověsti a zkazky

Věra Kovářová ilustrace ke knize Kytice severomoravských pověstí

Petr Válek ilustrace ke knize Václava Rýznara Pověsti a zkazky z kraje pod Bukovou horou