Beseda - Karel Kocůrek - Japonsko

Čas: 18.30

Vstupné: 50 Kč

Karel Kocůrek se vypravil do Japonska v květnu, v předmonzunovém období. Cestoval vlakem Šinkanzen po ostrovech Honshu, Hokkaido. Poznával města Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Hiroshima, Sapporo... Navštívil budhistické chrámy, šintoistické svatyně. Natáčel ptačí zpěvy v horách. Koupal se v Tichém oceánu, procházel nádnernou přírodou bambusových lesů, horských říček, vodopádů, rozkvetlých třešní Sakur .

Na ostrově Hokkaido stoupal na sopku čpící sírou. Povídal si s lidmi, obdivoval kulturu původních obyvatel Japonska Ainů.

O tom všem bude vyprávět na podvečerním setkání v knihovně. V závěru přednášky promítne film z této cesty.

 

Fotogalerie