VÝZVA

Městská knihovna Šumperk hledá pro připravovaný ALMANACH "MASARYČKA" dobové fotografie, které připomínají školní léta od září 1928 až do roku 2005 na bývalé Masarykově škole, II.ZDŠ a SOŠ Památkové péče.

Prosíme o zapůjčení těchto fotografíí. Na základě výběru budou některé z nich použity v připravovaném sborníku k 90. VÝROČÍ OTEVŘENÍ PRVNÍ ČESKÉ ŠKOLY V ŠUMPERKU.

S fotografiemi se můžete obracet na ředitelku knihovny Kamilu Šeligovou, tel. 727964582, seligova@knihovnaspk.cz do konce ledna 2018.