Miroslav Koval: Kresby a fotogramy

Od 27.2. do 23.4. vystavuje v prostorách Městské knihovny Šumperk své práce výtvarník Miroslav Koval, šumperské veřejnosti známý také jako dlouholetý dramaturg výstav v galerii Jiřího Jílka.

Miroslav Koval, narozen 26.11.1944 v Havlíčkově Brodě, studoval v letech 1965-71 AVU Praha u profesora Františka Jiroudka.
Od roku 1974 žije trvale v Sobotíně , záměrně mimo společenská centra.
M. Koval vždy hodně kreslil. Věnuje pozornost přírodě, rytmům a zákonům pohybu v ní.
Tvoří ve volných cyklech drobné kresby (Moře, 1980-81, Tající sníh, 1980, Obilí, 1980, Země, 1978-81, Koruny stromů, 1981, Trávy, 1981), v letech 1979-84 maloval obrazy kaseinovou technikou. Reliéfní malby s přídavkem písku se vyznačovaly monochronní barevností a tematicky byly příbuzné s kresbami.
(Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha, 1995)

 

Fotogalerie