Virtuální vlastivěda

2.ročník soutěžní hry, do kterého se zapojilo 700 účastníků. Přibližně polovina účastníků soutěžila z veřejných internetových pracovišť v 25 obcích okresu Šumperk.

Virtuální vlastivěda v roce 2003 nejen v Šumperku.
Soutěž ještě neskončila, ale už nyní je znát, že snaha pořadatelů (k uspořádání 2. ročník soutěžní hry se spojila Městská knihovna Šumperk, Regionální a městské informační centrum, Informační server REJ a DDM Vila Doris.) byla úspěšná.
Našim cílem bylo upozornit na zajímavé www stránky regionu, oslovit začínající zájemce o internet a v neposlední řadě také zapojit malé knihovny, které v posledních dvou letech získaly připojení k Internetu.
Hraje se o knihy, volňásky do historických objektů, na koncerty, do kina, do divadla a o další ceny, které jsme získali od sponzorů.

Hlavní sponzoři:
- VZP ČR kromě cen vylosovaným účastníkům, věnuje všem, kteří odpoví správně alespoň na 4 z osmi otázek „volňáska“ do krytého bazénu
- Knihservis věnoval KNIHY V HODNOTĚ 10.000 Kč. Část z nich vyhrají individuální účastníci, ale většina je určena knihovnám, které získaly pro hru alespoň pět zájemců z řad svých uživatelů. Mají možnost být zařazeny do slosování o 6 souborů dětské literatury pro svoji knihovnu. (Prezentaci těchto knih si mohou prohlédnout na internetové stránce Knihservisu)