Luboš

Čas: 17.00 hod.

Setkání s autorem výstavy Lubomírem Hlavsou, hudebníkem, ilustrátorem, výtvarníkem, scénaristou, kameramanem a režisérem, který se začátkem měsíce března dožívá významného životního jubilea. Návštěvníci se mohou těšit na příjemné povídání o autorově tvorbě, jehož součástí bude také promítání „Filmu o filmu“ (historickém doku-dramatu) Poslední útěk Jeronýma Pražského, jehož je L. H. režisérem.