Beseda - Pavel Kosatík - Jiný TGM

Čas: 17.15 hod

Vstup zdarma

Beseda s Pavlem Kosatíkem ke 100. výročí republiky. 18. 10. vychází v nakladatelství Paseka nová kniha Pavla Kosatíka věnovaná osobnosti T. G. Masaryka.

Jak sám autor píše:

„ I my, kdo máme Masaryka rádi (o nepřátelích nemluvě), se ho často bojíme: jeho autoritativnosti i celého toho nesmírného díla, která sahá od vědy přes novinařinu do politiky. Většinou vůči němu zaujímáme vztah úcty. Úcta je málo. Nezaručuje pochopení, sdílení. Úcta není vztahem mezi lidmi, často bývá spíš výsledkem snahy z hrozícího vztahu uniknout. Tím, že Masaryka uctíváme (tím, že ho všichni politici mají neustále plná ústa atd.), před ním vlastně utíkáme. Uklidňujeme si své špatné svědomí, že nejsme schopní dostát lidským nárokům, které on sám kdysi sobě i ostat ním Čechům uložil.“

Besedu bude moderovat Petr Konupčík.