Neziskovky a možnosti jejich podpory

Pořadatelé:

Městská knihovna Šumperk a DDM Vila Doris

Jak a kde získat zdroj informací?

Jak a koho žádat o grant?

Jak získat praktické dovednosti?

Oblast podpory neziskových organizací se neustále vyvíjí a stále dochází k řadě změn. Novou koncepci pro vyhlašování připravuje také naše město Šumperk.

Svou účast na setkání přislíbili:

Paní Zuzana Kosková za Evropské informační a poradenské centrum EPICO Olomouc

Ing.Petr Suchomel, místostarosta města Šumperka

Mgr.Jaroslav Ondráček, předseda komise školství a tělovýchovy