Literární seminář - Amélie Nothombová

Přednáška Marie Brožové

Amélie Nothombová

IV. přednáška pravidelného cyklu

Čas: 18.00 hod.

Vstupné 30 Kč

Malý sál

Předvánoční japonské oddechnutí - Japonsko nejen očima Amélie Nothombové

Od této chvíle už japonsky nemluvíte.“

Vyvalila jsem na něj oči. „Prosím?

„Už neumíte japonsky. Je to jasné?“ (Strach a chvění)

( J. Zeyer: Gompači a Komurasaki; Joan Itoh Burk: Být Japonkou; Amélie Nothomboá: Strach a chvění, Ani Eva, ani Adam; Anna Cima: Probudím se na Šibuji)