Andrea Nogová „AUTISMUS AUTENTICKY II.“

Půjčovna pro dospělé

BEZ VERNISÁŽE

Andrea Nogová je fotografka a cestovatelka, která se nejčastěji věnuje sportovní a komerční fotografii. Čas od času ale ráda zabrousí i do oblasti dokumentu.

Výstava AUTISMUS AUTENTICKY vznikla ve spolupráci neziskové organizace DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. a šumperské fotografky Andrey Nogové. Jejím cílem je zprostředkovat návštěvníkům zkušenost s tím, jak prožívají svět a život děti i dospělí s diagnózou poruchy autistického spektra. Zároveň se snaží o podporu dialogu a sdílení zkušeností ve směru k lidem, kteří se s autismem nesetkali.

Počet lidí s touto diagnózou stále narůstá, autismus je celospolečenský problém. Proto je důležité mluvit o tom, čím jsou lidé s autismem jiní a jak mohou být plnohodnotnou součástí naší společnosti.