Literární seminář - Ivan Diviš

Literární seminář

Přednáška Marie Brožové

Ivan Diviš

V. přednáška pravidelného cyklu

Čas: 18.00 hod.

Vstupné 30 Kč

Malý sál

Ivan Diviš - básník, který sobě ani nám nic neodpustí

Milovat Čechy znamená přivodit si

a pěstovat svou nemoc,

ničit si poslední zdraví

(I.Diviš, Odchod z Čech)

Právě tohle Divišovo absolutní vnitřní nasazení na něm snad nejvíc fascinuje; ta vydanost vlastnímu osudu, obrovitý vnitřní tah, ta nekončící víra v mocnost a smysl poezie, její vášnivá obhajoba jako centrálního životního principu. Ona ujednocující síla, která drží pohromadě tolik různorodých vnitřních odstředivých sil, a takové vnitřní pnutí, ta síla, která artikuluje ještě i tam, kde by jiný jen rezignovaně zavřel oči. Jako by vše končilo, jen odhodlané zoufalství a trýzeň byly ještě mladé. (R. Matys, Bůh vyvrhuje vlažné)