Literární seminář - Jan Zahradníček

Přednáška Marie Brožové – Jan Zahradníček

V. přednáška pravidelného cyklu

Čas: 18.00 hod.

Vstupné 30 Kč Malý sál

Vizionář i hlas svědomí našeho věku - Jan Zahradníček

A teď je čas nejvyšší, abychom všichni ztichli a spát šla slova

slova unavená, slova znetvořená, slova zmučená

aby nebyla zapomenuta v tichu vesmírném ( J. Zahradníček, Znamení moci)

Lidé jakoby po nedávných historických otřesech a po tom, jaký systém se v zemi stabilizoval, ztratili víru v budoucnost, v možnost nápravy obecných věcí, ve smysl boje za pravdu a právo. Rezignují na všechno, co přesahuje rámec jejich běžné každodenní péče o své osobní zajištění; hledají nejrůznější způsoby úniku; propadají apatii, nezájmu o nadosobní hodnoty, nezájmu o své bližní, duchovní pasivitě a depresi. A kdo se ještě pokouší vzdorovat tím, že například odmítá přijmout princip přetvářky jako východisko k existenci, protože pochybuje o hodnotě seberealizace, která je zaplacena sebeodcizením, jeví se stále víc zlhostejnělému okolí jako podivín, blázen, donkichot – a posléze je nutně přijímán i s určitou dávkou nevole, jako každý, kdo se chová jinak než ostatní, a u něhož navíc hrozí nebezpečí, že svým chováním nastaví svému okolí kritické zrcadlo.

(V. Havel, Život v pravdě, Dopis Gustávu Husákovi, 8. dubna 1975)