Marie Blabolilová: Grafiky

Marie Blabolilová se narodila 4. března 1948 v Praze. V letech 1963-1967 studovala na Střední odborné škole výtvarné; 1967-1973 na Akademii výtvarných umění v Praze. Zabývá se malbou a grafikou, živí restaurováním. Je členkou Výtvarné společnosti Kruh. –

Marie Blabolilová vytvořila stovky grafických listů. Jejich námětem je příroda (stromy, keře, pole, zahrady) a věci vyrobené člověkem – židle, lahve, vázy, konvice, domovní fasády, antické sloupy, knihy. Grafička říká, že má odpor k obrysovým liniím, a tak tvoří výhradně technikou čárového leptu. Výsledek vypadá velice prostě, Marie Blabolilová zobrazuje podstatu, základ věcí. Snaží se zachytit své pocity, pohyb, rytmus a proměnu. Netrápí se ani obsahem, ani formální podobou díla, tvoří. Netouží po originalitě, je originální. Na začátku si často pomáhá grafickou strukturou, sítí protínajících se čar. Ve funkční síti jsou skryté nejen věci, které ji zajímají, ale i další nepředpokládané možnosti. Objemy, hranice ploch a tvarů nevymezuje souvislými liniemi, ale osamocenými čarami. Podstata všeho-míra je neuchopitelná jako je neuchopitelná vzpomínka či vítr. Souběžně se známější grafickou tvorbou se věnuje malování. Z počátku hladká malba se uvolňovala, až koncem roku 1986 došlo ke zlomu. Malířka začala malovat na plochu potištěnou výraznými vzory z barevných teček, na podlahové linoleum. Na pozadí jednoho obrazu (struktury) vybudovala obraz druhý, dva různé světy propojila v jeden celek. Podobně zachází i s malířskými válečky. Na přístupu Marie Blabolilové je nejpozoruhodnější jednota osobnosti a umělecké tvorby. Dvě často tak vzdálené oblasti se u ní neustále prolínají. Dílo Marie Blabolilové (osobní a české) se dotýká řady problémů a otázek nejen z výtvarné oblasti.