Pojď si hrát - prázdniny v půjčovně pro mládež

Pravidelně každé úterý v čase od 9.00 hod. do 11.30 hod. připravily knihovnice v půjčovně pro mládež pro děti do 10 let hry, soutěže, tvoření … Děti mohou dorazit samy, nebo v doprovodu rodičů, babiček a dědečků, u kterých tráví prázdniny. Vstup je zdarma a kdo se zúčastní minimálně 4x, toho čeká na konci prázdnin odměna.

9.7. Pojď si hrát na indiány

16.7. Tvořivá dílnička - skládání zvířátek z vyřazených knih s Mgr. Hankou Krausovou

23.7. Pojď si hrát na malíře

30.7. Pojď si hrát na pošťáky

6.8. Pojď si hrát s písmenky

13.8. Pojď si hrát s pohádkou

20.8. Pojď si hrát na pravěk