Růžena Petříková: Odkaz Tomáše a Jana Antonína Bati současné generaci

Přednáška

Čas: 17.00

Vstup zdarma

Místo: Velký sál

Současné trendy v české ekonomice v kontextu Soustavy řízení Baťa.

Podnikat kvalitně, odpovědně a eticky – inspirace od Baťů.

Dnešní vzdělávací systém, trvale problematický vztah teorie a praxe, a jak to bylo u Baťů?
Společenská odpovědnost v podnikání, etika, morálka a kázeň, aktuální trendy – v Česku nic nového. Inspiraci najdeme v Soustavě řízení Baťa. Příklady/ ukázky současné literatury k tématu.

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Řádná profesorka na VŠB-TU Ostrava První držitelka ceny Anežky Žaludové udělované ČSJ za mimořádný přínos v oblasti managementu kvality (1998), Manažer roku 2003 v odvětví vzdělávání a poradenství. Autorka mnoha monografií a více než 350 odborných publikací, článků a výzkumných zpráv u nás i v zahraničí. Od roku 2010 zastává funkci místopředsedy Rady kvality ČR.

Před zahájením přednášky vystoupí Pavel Holubář, ředitel společnosti SHM, s krátkou informací o iniciativě podnikatelů ze šumperska v oblasti motivačních seminářů pro střední školy, které už úspěšně proběhly ve školním roce 2018/19.

Cílem seminářů je především pomocí příběhů českých a regionálních podnikatelů motivovat studenty středních škol Šumperska k podnikání.