Literární seminář - Nejbrněnštější prozaik – postmodernista Jiří Kratochvil

Přednáší: Marie Brožová

Čas: 18.00 hod.

Místo: Malý sál

Vstupné: 30 Kč

“Věřím, že příběhy jsou zároveň rájem, očistcem i martyriem našich životů a že je prozařují každodenním smyslem a fungují jako katarzní, očistné mechanismy a dávají tak řád našim chaotickým pohybům, ale právě tak na nás líčí nejrůznější pasti, od těch velkých, ideologických příběhů, tragicky spoutávajících celé národy ve službách grandiózních, patetických point, až po ty nejvšednější pasti každodenních falešných a sentimentálních sebefabulací. Příběhy totiž nejsou jen produktem lidského ducha, ale i jeho odpadem.“