Virtuální vlastivěda

Třetí ročník soutěžní hry.

Březen měsíc Internetu a veřejné knihovny v okrese Šumperk.

Podklady pro tiskovou konferenci 1.3.2004

„Technika překonává všechny vzdálenosti, ale nenabízí žádnou blízkost“.
Tato věta by mohla být mottem všem, kteří chtějí přispět k tomu, aby nějakou blízkost technika, a tedy i Internet nabízely.
Knihovny k nim určitě patří; jednak proto, že v posledních letech byly poměrně významně vybaveny počítači s připojením i Internetu, zároveň ale také díky tomu, že jsou v úzkém a pravidelném kontaktu s velkou základnou uživatelů všech věkových, zájmových i profesních skupin.
Jestliže v okrese Šumperk bylo v roce 2000 připojeno k Internetu 15 knihoven, v roce 2002 již 44 a ke konci loňského roku mělo přístup k Internetu minimálně 48 knihoven z celkového počtu 100 veřejných knihoven.
Výrazná pomoc státu, které se knihovnám dostalo při vybavování technikou a připojení k Internetu, není náhodná. Významná úloha knihoven je stále více zřejmá, a to nejen ve velkých městech, ale právě těch malých. Knihovny v malých obcích jsou totiž velice často pro občany jediným kulturním zařízením s pevnou otevírací dobou. A ta blízkost, kterou postrádáme u techniky, je právě pro ně typická. Každý dobrý knihovník přeci ví, která kniha se čtenářům líbí a která ne. Většinou už ví, co komu nabídnout a kde by mohl hledat požadované informace. Čtenářské zájmy a preference jsou pro knihovníky důležitým zdrojem informací, pro čtenáře je zase dost často důležité, že se může o své dojmy z četby podělit s někým, koho to zajímá. Knihovna takto a spoustou dalších způsobů přispívá k nabídce sociálních kontaktů, a to je důležitý aspekt práce zejména menších veřejných knihoven, ikdyž si ho ani neuvědomujeme.
V některých menších knihovnách pracoviště Internetu časem mohou prospívat nejen k získání informací, které Internet nabízí (knihovny postupně licence k přístupu do řady zajímavých informačních zdrojů – v Šumperku např. databáze Anopress, ČTK) , ale také k odstranění bariér mezi technikou a těmi, kteří se jí zabývají jen sporadicky a s dovednostmi při využívání jsou zatím „na štíru“.
Využívání Internetu je nyní ale ještě problém i pro řadu knihovníků zejména v neprofesionálních knihovnách. Část z nich je již v seniorském věku a technika je pro ně v knihovnách často cizorodý prvek.

Přiblížit Internet zejména začínajícím uživatelům, dětem, ale třeba i starším zájemcům včetně knihovníků v malých knihovnách je jedním z cílů, které si klade soutěž
Virtuální vlastivěda www.vlastiveda.rej.cz . K její přípravě se spojily šumperská knihovna, regionální informační centrum, Šumperský Rej a DDM Vila Doris.
Soutěž je připravena tak, aby se mohli zúčastnit i ti, kteří nemají prakticky žádné zkušenosti s vyhledáváním. Poukazuje na informační zdroje regionu. Zájemci se seznámí s internetovými stránkami o nejbližším okolí. Odpovědi na otázky by bylo možné jistě najít i v jiných než internetových zdrojích, ale účastnící sami zjistí, že na Internetu je to jednodušší. První otázka bude vystavena 18.3. v 0,01 hod.

V knihovnách s profesionálními knihovníky budou dle možností v měsíci březnu probíhat individuální konzultace pro ty, kteří se s Internetem ještě nikdy nesetkali. Knihovníci většinou nejsou v práci s Internetem žádní odborníci, ale za to si dobře pamatují, co jim počátku dělalo největší potíže. Zájemcům, kteří ještě nikdy nezkusili kliknout na myš a zatím neměli příležitost otevřít si jakoukoliv internetovou stránku poradíme s úplnými začátky a třeba je budeme motivovat k tomu, aby se přihlásili na začátečnické kurzy pro veřejnost. (V Šumperku je pořádá např. 3.ZŠ) .