Město čte knihu - Ilja Hurník - Vrbová píšťalka

Program celého festivalu najdete na mestocteknihu.cz