Odhalení koláže Na Lavičce Václava Havla spojené s křtem sborníku V šest u divadla

Odhalení koláže Na Lavičce Václava Havla spojené s křtem sborníku

V šest u divadla... Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku

Místo: Malý sál Vstup zdarma

V den 30. výročí sametové revoluce se v Malém sále Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku uskuteční křest publikace nazvané V šest u divadla... Krátký pohled do historie sametové revoluce v Šumperku. Na jejím vydání se podílela knihovna ve spolupráci se šumperským muzeem. Publikace je věnována průběhu sametové revoluce v Šumperku a činnosti zdejšího koordinačního výboru Občanského fóra. Věnuje se ale i dalším tématům, která upoutávala zdejší veřejnost v prvním porevolučním roce – parlamentní a komunální volby, odchod sovětské posádky a další využití kasáren, odstraňování symbolů komunismu atd. Text vycházející především z archivních materiálů je prokládán citacemi ze vzpomínek pamětníků a doprovázen bohatým obrazovým materiálem.

 

Fotogalerie