Seminář Moderní dějiny Vybrané příběhy z 1. světové války

Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00 hod.

Místo: Malý sál Vstupné: 30 Kč

V rámci setkání si přiblížíme rozměry prvního světového konfliktu a připomeneme, které bloky stály v této válce proti sobě. Na základě konkrétních příběhů si ukážeme tragédii a hloubku do té doby nevídaného střetnutí, které mělo podle některých současníků do budoucna ukončit výskyt válek jako takových.