Seminář Moderní dějiny - Stručné dějiny Číny ve 20. stol.

Seminář Moderní dějiny

Stručné dějiny Číny ve 20. stol. - Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00 hod.

Místo: Malý sál

Vstupné: 30 Kč

Čína je rozhodně zemí mnoha divů a mimořádně pestré historie. V semináři si představíme hlavní mezníky moderních čínských dějin, které nabízejí řadu ojedinělých událostí a příběhů. Vzhledem k velikosti země se přitom dějinné turbulence vždy týkaly ohromného množství obyvatel. Projdeme si události od svržení císařství přes občanské války, boj o přežití s Japonskem až po vládu čínských komunistů s mnoha jejich experimenty.