Ivo Müller - Tváře krajiny - Oči poutníka

2. díl: Tvář zasněná

Čas: 18.00

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Není třeba zlézat nejvyšší vrcholy, aby se batoh zaplnil – čím? Nečekanými odpověďmi na nevyslovené otázky. Uhlíky, paprsky, kořínky.

Krajina do mě otiskuje svou tvář, já do ní své písně.

Čím mě asi mé sudičky obdařily, když mi do kolébky vložily pár toulavých bot? Závažím? Hračkou? Klíčkem k širému světu? Či snad svěřenou hřivnou?

Zkrátka – Proč se po těch kopcích stále toulám?

Zasněná tvář odkryje některá z těchto témat:

  • jarní Vysočina,
  • karpatské hřebínky,
  • sedm dní v Tibetu,
  • rozvinování krajiny u Hrabišína,
  • skromné poutničení v éře Compostely,
  • poustevníkem na Pytláku,

nebo další, co zrovna našmátráme v útrobách batohu