Přednáška Martin Petiška Minulost a přítomnost českých šlechtických rodů

Předprodej vstupenek bude zahájen 13.1.2020 Tel.583 214 588
Čas: 17.00 hod.
Vstupné: 50 Kč
Syn spisovatele Eduarda Petišky. Znám také pod pseudonymy Eduard Martin, Eduard P. Martin nebo Martin P. Edwards. Je majitelem nakladatelství Martin a autorem více než padesáti titulů, jejichž náklady jdou do statisíců výtisků. Patří mezi rotariány (organizace Rotary International), jejich cílem je šířit vysoké etické standardy a podporovat projekty pozitivně rozvíjející společnost.
Vlastní velkou sbírku knih mnoha žánrů. Přednášel mimo jiné na katedře dějin a teorie divadla a na katedře bohemistiky Univerzity Karlovy. Pro rozhlas vytvořil na 600 prací různých žánrů, od reportáží až po rozhlasové hry pro děti.
Po léta vydává pravidelnou řadu Almanachů českých šlechtických rodů (projekt na tuto rodopisnou řadu vypracoval s MUDr. Františkem Lobkowiczem) a Almanachů českých šlechtických a rytířských rodů.