Seminář Moderní dějiny - Genocidy 20. století – ZRUŠENO

Přednáší: Mgr. Tomáš Hlavsa

Čas: 18.00 hod.

Místo: Velký sál

Vstupné: 30 Kč

V šestém pokračování cyklu přednášek z moderních dějin se zaměříme na hluboce temný rys minulého století. Projdeme dějiny opakujícího se šílenství, které označujeme jediným mrazivým slovem: genocida. Připomeneme si všechna hlavní období a národy, které se staly obětí systematického a neomezeného násilí. Od arménské genocidy přes holokaust, tragické události v Kambodži nebo Rwandě až po genocidu v nedávných občanských válkách při rozpadu Jugoslávie. Zmíníme i rozsahem menší katastrofy genocidního charakteru. Osvětlíme si historické souvislosti, příčiny a důsledky a budeme hledat pozitivní poučení z těchto událostí, světlo naděje.