Pozdrav od nás

Děti a knihovny okresu Šumperk dětem na podporu datškého hospicu v Malejovicích

Virtuální galerie, která vznikla v loňském roce na adrese www.knihovnaspk.cz, bude během března a dubna přijímat dětské kresby ve formátu A6 neboli velikosti pohlednice. V šumperské ale i v dalších knihovnách jsou připraveny prázdné pohlednice, bez obrázku na lícové straně a čekají na kresby, těch, kteří se připojí k akci knihoven Pozdrav od nás. Podle dosavadních zkušeností budou převažovat kresby dětí, ale v případě zájmu mohou svůj obrázek nakreslit i dospělí. Nejlepší kresby dětí budou vystaveny v internetové Virtuální galerii. Všechny takto vzniklé originální pohlednice chce knihovna prodávat v rámci veřejné sbírky nadace Klíček ve prospěch výstavby prvního dětského hospicu v Malejovicích. Knihovna se touto akcí připojí k širší akci Děti a knihovny dětem, kterou inicioval Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

Text na plakát:

Městská knihovna Šumperk, 17.listopadu 6, 78701 Šumperk

a knihovna………………………………………….

VIRTUÁLNÍ GALERIE 2004
POZDRAV OD NÁS
Děti a knihovny okresu Šumperk dětem
Na podporu dětského hospicu v Malejovicích

1. Nakresli pohlednici
Téma:
- oblíbené místo z Tvého okolí, ve městě, na vesnici, v přírodě
- pohádková bytost z místních pověstí.
Vzor pohlednice najdeš v místní knihovně.
!! POZOR !! místo pro adresu a pro vzkaz nechej prázdné !!

2. Pohlednici odevzdej ve své knihovně., ta je společně s dalšími pošle do konce dubna na adresu pořadatele Městská knihovna
17.listopadu 6
78701 Šumperk

3. Všechny pohlednice, které pořadatel obdrží, budou označeny speciálním razítkem a budou nabídnuty k dobročinnému prodeji v akci
Pozdrav od nás – Děti a knihovny dětem na podporu sbírky nadace Klíček pro první dětský hospic v ČR v Malejovicích. www.klicek.org.

4. Dobročinný prodej originálů kreslených pohlednic bude probíhat v zapojených knihovnách okresu Šumperk prostřednictvím speciálních pokladniček do konce května. Do prodeje se mohou zapojit knihovny okresu Šumperk za dodržení podmínek veřejné sbírky. V případě zájmu kontaktujte Městskou knihovnou Šumperk. knihovna@knihovnaspk.cz

5. Vybrané originály budou zařazeny do internetové dražby (minimálně jeden z každé zapojené obce), kterou uspořádá knihovna Šumperk spolu s nadací Klíček v květnu 2004 na stránkách www.knihovnaspk.cz

6. Fotokopie nejzdařilejších pohlednic z každé obce vystavíme ve VIRTUÁLNÍ GALERII na internetové stránce Městské knihovny Šumperk.

7. Na Vaše obrázky se těší pořadatelé.

 

Fotogalerie