Knihovna Otevřena

Podmínky provozu knihovny:

• Nutnost dodržování rozestupů 2 metry
• Před vstupem do půjčovny použijí uživatelé dezinfekční prostředek