Architekt Carl Seidl - Dubina 1858 - 1936 aneb stavby Carla Seidla na rodném Šumpersku, v Lodźi a J

Dny Evropského dědictví

Křest knihy

Architekt Carl Seidl - Dubina 1858 - 1936 aneb stavby Carla Seidla na rodném Šumpersku, v Lodźi a Jadranské riviéře

Knihu uvedou zástupci kolektivu autorů:
prof. PhDr. Pavel Zatloukal, Miroslav Ambroz, Markéta Kamená a Ivan Wahla

Čas: 17.00 hod.

Místo: Velký sál

Vstup zdarma

Nová publikace Architekt Carl Seidl 1858 - 1936 je vydána v rámci řady architektonických monografií vydávaných spolkem architektů Obecní dům Brno.

Monografie nově mapuje architektonické dílo vídeňského architekta Carla Seidla, pocházejícího z významné šumperské rodiny podnikatelů v textilním průmyslu. Jeho stavby se nacházejí na rodném Šumpersku, v polské Lodži a na Jadranské riviéře v Chorvatsku. Reprezentativní publikace bude sloužit k lepšímu poznání architektova díla realizovaného v rakouskouherské monarchii a překvapí čtenáře mimořádným rozsahem vysoce kvalitních staveb. Z moravských, polských i chorvatských archivů byla získána práva k původním archiváliím, nově byly pořízeny kvalitní fotografie a pro lepší porozumění jsou doplněny nově pořizované plány.

Hlavní stati napsali Jasenka Kranjčević (Záhřeb - Chorvatsko), Krzysztof Stefański (Lodž - Polsko), Berislav Valušek (Rijeka - Chorvatsko) a Pavel Zatloukal (Olomouc - Česká republika). Pro moravské čtenáře bude pravděpodobně zajímavé zařazení kolekce Seidlových šumperských staveb.

Celý projekt je realizován s laskavou záštitou starosty města Šumperku pana Mgr.Tomáše Spurného a organizován ve spolupráci s Mgr.Kamilou Šeligovou, ředitelkou Městské knihovny T.G.Masaryka v Šumperku.