Exkurze knihovníků okresu Šumperk

Městská knihovna Rožnov, Místní knihovna Valašská Bystřice

Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6
pořádá ve čtvrtek 10. června 2004 z á j e z d knihovníků do knihoven okresu Vsetín

Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm
MK Valašská Bystřice

organizační pokyny:
odjezd : 6.30 Šumperk - Městská knihovna Šumperk
6.40 Zábřeh - zastávka u polikliniky
7.00 Mohelnice - autobusové nádraží

exkurze : 9.30 - 11.30 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm www.knir.cz
11,30 - 12,30 volno
13.00 - 14.00 Místní knihovna Valašská Bystřice www.valasskabystrice.cz
14.30 – 18.00 Valašské Meziříčí - individuální program
(možnost návštěvy : MěK , Zámek Žerotín, Zámek Kinských …. )
www.mekvalmez.cz, www.mybox.cz/p.kotrady/valmez/valmez.htm,

Odjezd bude upřesněn s ohledem na poslední spoje ze Šumperka a počasí.

 

Fotogalerie