Beseda s promítáním dokumentu - Hledání dobré smrti Tomáš Škrdlant

Čas: 17.00 hod.

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Zemřít musíme všichni, ale někdy možná můžeme rozhodnout jak. Existuje „dobrá smrt“?

Dokumentarista Tomáš Škrdlant se v několika svých filmech zabýval smrtí a umíráním.

V úryvcích z dokumentu z roku 2006 uvidíme, jak se u nás vyvíjel přístup k domácí paliativní péči o umírajícího člověka.

Dokument I am Like a Tiger (2011, 42 min.) je příběhem architekta Jožky Vensona, který do poslední chvíle reflektoval a kresbami zachycoval své umírání.

Tomáš Škrdlant

nar. 1943, vystudoval filmovou režii na FAMU 1962-66,

v kulturním uvolnění roku 1968 natočil ve Studiu armádního filmu dokumentární filmy: POTOMCI (portréty nekonformních mladých lidí té doby) POZŮSTALOST 38 (setkání budovatelů a obránců pohraničních opevnění po třiceti letech) a MOST (genius loci soudobé Ostravy v konfrontaci s vyprávěním jejího osvoboditele z roku 1945). Žádný z těchto dokumentů nebyl nikdy uveden.

V letech komunistické cenzury (tzv. normalizace) se věnoval převážně dokumentární televizní tvorbě z oblasti sportu a motorismu, neboť tam bylo možno nacházet problémová témata, bez politického kontextu. (Dopink, ekologické dopady individuálního motorismu, osobní automobil jako společenský fetiš a pod.)

Od roku 1990 natočil přes 80 autorských dokumentů, převážně s ekologickou, psychologickou a sociologickou tematikou.

V roce 1996 vydal knížku Demokracie přírody a na Masarykově univerzitě v Brně vedl semináře nelineárního myšlení (2000 - 2003).

Je spoluautorem knihy Skrytá pravda země (Zdeněk Neubauer, Tomáš Škrdlant, Mladá Fronta 2005, MALVERN 2020)