Ivo Dokoupil: Ruské kláštery

Beseda s diapozitivy.

„Rusko nemůžeme pochopit, můžeme si jej jen zamilovat. Vydejte se proto s námi na dlouhé putování za ruskou duší. Na cestě dlouhé 7000 km navštívíme ty nejslavnější ruské kláštery s obdivuhodnými chrámy a památkami (např. klášter Sergije Radoněžského, Kirillov – nejrozsáhlejší klášterní komplex v Rusku, Goricy – bývalý ženský klášter opředený pověstmi a zničený hledači pokladů, Ferapontovo s jedinečnými malbami středověkého malíře Dionýsa...).