Výsledky soutěže - Představ svoji knihu

Celkem k nám dorazilo 91 fotek nejen ze Šumperka, ale i Pardubic- Svítkova, Prahy a dokonce ze zahraničí, protože se zapojili i naši kamarádi z Prievidze.
Vítězové:
Aneta Miklášová
Anička Rýznarová
Zdislava Pacalová
Anička Vrbová
Filip Mára
Amálka Němcová
Dospělí
Eva Šalková
Silvia Kupcová
Václav Roháč
Nejaktivnější rodiny Rýznarova a Pacalova získávají zvláštní cenu.
V PŮJČOVNĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ SI MOHOU OCENĚNÍ VYZVEDNOUT NACHYSTANÉ DÁREČKY.