Romarising/ Romské obrození

Zahájení výstavy: 9.9.

Čas: 17.00

Doprovodný program:

Koncert romské cimbálovky – od 17.45

Vstup zdarma

Místo: půjčovna pro dospělé a VELKÝ SÁL

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk ve spolupráci s Muzeem Romské kultury uspořádala výstavu Romarising / Romské obrození. Vystaven bude výběr z více než 100 portrétů českých občanů – Romů, kterým se úspěšně podařilo prosadit se v majoritní společnosti a to navzdory velmi silně zakořeněným předsudkům. Otevírají tím cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění romské menšiny jako rovnocenného partnera do společnosti. Tento projekt je poctou jejich odvaze.

Součástí zahájení výstavy bude koncert romské cimbálovky.

V rámci spolupráce v knihovně proběhnou přednášky pro ŽS a SŠ ( 10.9. a 14.9.).

 

Fotogalerie