Výroční koncert - Folklorní pěvecký Seniorky Šumperk

Čas: 16.00

Místo: Velký sál

Vstup zdarma

Koncert pořádaný k 25. výročí trvání sboru. Jako hosté večera vystoupí Pěvecký sbor Slavice ze Zábřehu pod vedením dirigentky Jaroslavy Štěpánkové a Pěvecký spor Loučňáček pod vedením Petra Lukáše.

Folklorní pěvecký soubor Seniorky Šumperk vznikl v roce 1996 pod vedením paní Libuše Deutschové. V letošním roce slaví již 25.výročí od svého vzniku.

Po dobu svého trvání vystupoval v různých městech naší republiky na folklorních festivalech. Soubor navštívil také mnohé země Evropy např.: Dánsko, Polsko, Litvu, Německo, Belgii, Itálii, Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko a Slovensko.

Letos se zúčastnil IV. Národního setkání pěveckých souborů seniorů v Praze. Pravidelně pořádá benefiční koncerty např.: pro Pontis Šumperk, Pomněnka Šumperk apod.

Obsah repertoáru přizpůsobuje požadavkům dětí i dospělých. Mezi nejpěknější patří adventní koncerty.

Repertoár souboru je zaměřen na lidové písně naší oblasti, která se nazývá Severní Haná. Čerpá ze starých sborníků písní lidových sběratelů Františka Sušila, Josefa Klimeše, Bohumila Indry a Anežky Šulové. Zařazuje i písně současných autorů jako byl pan Emil Riedl, Jiří Réda a několik písní pro náš soubor napsal šumperský rodák pan Jiří Šváb.Dirigentkou souboru je Milena Brňáková, na klavír doprovází Marie Zajícová, sóla zpívají Eva Kalivodová, Vlasta Hrabalová a Josef Janečka.