Přednáška - Martin Petiška - Jubilejní putování za českou šlechtou

Čas: 17.00 hod.

Místo: Velký sál

Vstupné: 50 Kč

Spisovatel PhDr. Martin Petiška bude besedovat o starobylých i moderních osudech českých šlechticů a šlechtičen, o dobrodružné cestě naší šlechty staletími... Nad večerem přijal záštitu Institut Eduarda a Martina Petišky. Besedy se zúčastní i zástupci rodiny hrabat Zierotinů, rodu po staletí spojeného s osudy Bludova, členové rodu Mornstein-Zierotin. Setkání se uskuteční při příležitosti vydání desátého Almanachu českých šlechtických rodů... Toto největší genealogické dílo, jaké bylo vytvořeno od doby císaře Rudolfa II., představuje zprávu o české aristokracii, seznamuje s vědeckou prací, zahájenou před více než třiceti lety za účasti MUDr Františka prince z Lobkowicz a pokračující dnes za odborného vedení historika PhDr. Petra Maška a s podporou Huga hraběte Mensdorff-Pouilly... Setkání nabídne seznámení s důležitou a po léta utajovanou vrstvou společnosti, s rodinami, které nesou ve svých žilách dějiny české země...