Adopce na dálku

O adopci na dálku v Indii informuje Harkéta Hůlková, vedoucí projektu z Diecézní Charity v Hradci Králové

 

Fotogalerie