Bělorusko - minulost, současnost, budoucnost ?

Beseda, koncert, minivýstava a možná i tanec

Bělorusko - minulost, současnost, budoucnost ?
Program k připomenutí 10. výročí úmrtí Václava Havla

Termín: 15.12.

Čas: 17.00

Místo: Velký sál

Vstup zdarma

Přednáška a beseda k nové knize Ilji Lemeškina: Portrét Franciska Skoriny
Interaktivní přednáška o nejvýznamnější běloruské osobnosti, která také svůj pestrý profesní osud spojila s naší zemí - v Praze. Ilja Leškin vytiskl první "ruskou" bibli a položil základ moderní běloruštiny, vytvořil druhý nejstarší portrét v Čechách a založil zahradu Pražského hradu a společně se svým synem i zámeckou zahradu v Jindřichově Hradci.
HOSTÉ: Ilja Lemeškin - autor knihy, Tomáš Hoskovec - předseda Pražského lingvistického kroužku a vydavatel knihy

VÝSTAVA: jednorázová výstava panelů o Životě Františka Skoriny a portréty výtvarníka Jiřího Altmanna

Bělorusko současnosti i budoucnosti
HOSTÉ: Běloruský pěvecký spolek a Sviatlana Sudovskaja , případně pan Miroslav Joukl - vedoucí katedry sociologie Univerzity Hradec Králové, případně velvyslanec Litvy

povídání o současném Bělorusku i jeho budoucnosti doplní zpěv lidových písní a na závěr i s možností ukázek tance typických běloruských tanců + ukázky filmové.